Bij Soluxion kunt u ook terecht voor de uitvoering voor domotica & smart home. 

Wij voerden reeds meerdere projecten uit in kantoren waar domotica met succes wordt gebruikt voor automatisatie.

Hiervoor werken wij tesamen met Loxone. Dit systeem heeft de betrouwbaarheid van KNX maar is veel flexibeler.
Virtueel alles kan geïntegreerd worden, ook externe systemen.